Welkom bij Joma Secundair!

Joma Secundair is een bloeiende middelbare school, gelegen in het hart van België. Sinds de oprichting in 1985 hebben we ons ingezet om een uitmuntende, stimulerende en inclusieve leeromgeving te creëren voor al onze leerlingen. Onze school staat bekend om de toewijding aan academische excellentie en de passie van onze docenten om elke leerling te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Onze visie

Bij Joma Secundair geloven we dat ieder individu uniek is en het recht heeft op een onderwijs dat aansluit bij zijn of haar talenten en interesses. We streven ernaar om een inspirerende, veilige en ondersteunende leeromgeving te bieden waarin onze leerlingen hun passies kunnen ontdekken, ontwikkelen en nastreven.

Ons team

Ons ervaren en toegewijde team bestaat uit hoogopgeleide en gepassioneerde docenten die begrijpen hoe ze het beste uit elke leerling kunnen halen. Ze zijn voortdurend bezig met het bijwerken en verbeteren van hun pedagogische vaardigheden om ervoor te zorgen dat ons onderwijsaanbod van de hoogste kwaliteit blijft.

Curriculum

Joma Secundair biedt een uitgebreid en gevarieerd curriculum dat de intellectuele, sociale en emotionele groei van onze leerlingen ondersteunt. Ons curriculum is ontworpen om een solide basis te bieden in de kernvakken, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor specialisatie en verdieping in de latere jaren. Onze vakgebieden omvatten:

Wiskunde
Wetenschappen: natuurkunde, scheikunde en biologie
Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans
Mens- en maatschappijvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, economie en filosofie
Kunst en cultuur: beeldende kunst, muziek, drama en literatuur
Lichamelijke opvoeding en sport
Technisch en beroepsonderwijs: informatica, technologie, bouw, autotechniek, elektrotechniek, horeca en zorg
De school biedt zowel het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) als het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) aan, waardoor leerlingen een opleidingstraject kunnen kiezen dat aansluit bij hun individuele interesses en ambities.

Extra-curriculaire activiteiten

Bij Joma Secundair zijn we van mening dat leren niet beperkt blijft tot de lessen. Daarom bieden we een ruim aanbod aan buitenschoolse activiteiten die de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen. Enkele van de vele activiteiten die we aanbieden zijn:

Sportclubs: voetbal, basketbal, volleybal, atletiek, zwemmen en meer
Culturele verenigingen: kunstateliers, koor, orkest, toneelgroep en filmclub
Debatteam en Model United Nations (MUN)
Wetenschap- en technologieclubs: robotica, programmeren en milieubewustzijn
Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid: lokale en internationale projecten
Deze activiteiten bieden onze leerlingen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hun zelfvertrouwen op te bouwen en waardevolle vriendschappen te sluiten.

Ouderbetrokkenheid

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. We moedigen ouders aan om een actieve rol te spelen in het schoolleven en werken nauw met hen samen om een sterk partnerschap tussen thuis en school op te bouwen. Om de betrokkenheid en communicatie te bevorderen, organiseren we regelmatig:

Ouderavonden en individuele gesprekken
Workshops en lezingen over onderwijs- en opvoedingsonderwerpen
Open dagen en school-evenementen
Ouderpanels en medezeggenschapsraden