Historiek - deel 3

Groei en bloei van ksJOMA

De secundaire school beleefde in het begin van het nieuwe millennium een periode van grote bloei. Dit uitte zich niet enkel in het leerlingenaantal dat op zijn hoogtepunt 800 leerlingen overschreed.

De grote dynamiek in de school vertaalde zich ook in de vele projecten die op school gerealiseerd werden en worden: allerlei activiteiten, uitstappen en reizen waaronder de eindejaarsreizen voor de leerlingen uit het zesde jaar. Verder houden enkele collega’s met hun ondersteuning het project ‘Baloe’ in stand: werken aan het welbevinden van de leerlingen van het eerste jaar door zesdejaarsleerlingen. Zij zijn het die elk jaar een antipestmoment organiseren. De vijfdejaarsleerlingen verzorgen al jaren de huiswerkbegeleiding van onze allerjongsten. Tot slot vermelden we het JOMA Running Team dat jaarlijks trouw op post blijkt op de Antwerp Ten Miles. En er is nog zoveel meer dat op JOMA leeft!

Door het grote leerlingenaantal bleef het zoeken naar oplossingen om voor alle lessen voldoende gepaste lokalen te voorzien. Er was al jaren nood aan een ruim vaklokaal voor Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en voor bijkomende infrastructuur voor Lichamelijke Opvoeding. Toen de Opel-garage aan de Maantjessteenweg nr. 98 te koop kwam, aarzelde directeur Van den Berghe daarom niet; hij kocht het gebouw aan om het tot schoolgebouw te verbouwen. De eerste contacten werden gelegd in 2007 en begin 2009 was de koop na het bekomen van de nodige vergunningen en subsidiëring rond.


Directiewissels
In 2008 vertrok pedagogisch directeur Ingrid Van Der Heyden naar de school waar ze zelf als leerling afstudeerde om daar directeur te worden. Mevrouw Rita Pelckmans, lerares en later interne coördinator op ksJOMA, volgde haar op als adjunct-directeur.


Toen directeur Rob Van den Berghe na een volledige en gevulde loopbaan op 1 september 2010 met pensioen ging, stelde de Inrichtende Macht Mevrouw Rita Pelckmans aan als zijn opvolger.

Mevrouw Martine Hendrickx werd aangetrokken als nieuwe adjunct-directeur. Omwille van gezondheidsredenen beëindigde zij echter haar opdracht nog tijdens hetzelfde schooljaar.

Mevrouw Dominique Dedoncker - als romaniste heeft zij dan reeds een jarenlange staat van dienst op onze school - nam de taken van pedagogisch directeur over van Mevrouw Hendrickx vanaf 1 maart 2011. Nog later wordt zij directeur, maar daarover meer in deel 4.

Met de nieuwe directie werd sterk ingezet op de pedagogische uitbouw van de school, de zorg voor de leerlingen, de begeleiding van jonge leerkrachten en het optimaliseren van de interne structuren en organisatie. Getuige de werking van de interne coördinatoren, GOK, vakgroepen, enz.

Verbouwingen en renovatie
De verbouwingswerken aan het voormalige garagegebouw werden gepland en gestart door directeur Van den Berghe, maar duurden nog verscheidene jaren voort onder directeur Pelckmans. Na veel bouwperikelen werd het gebouw in september 2014 in gebruik genomen. Op 6 januari 2015 werd met de officiële opening eindelijk een definitief punt gezet achter het hele bouwproject. Er wordt nu gesport in de sportzaal, fitnessruimte en expressieruimte. L.O. kreeg dus een fantastisch onderkomen. Ook de studierichting personenzorg kwam in de lokalen en de computerklas van het gebouw ‘K’ goed terecht.


Ook in onze andere schoolgebouwen was renovatie nooit veraf. We verfraaiden gangen en lokalen en bleven investeren in ict-infrastructuur. Het was immers nodig om in alle lokalen pc's en projectieapparatuur te plaatsen, want uitgeverijen gingen steeds meer met bordboeken werken. Met dit materiaal kunnen we aan de zich snel vernieuwende uitdagingen in het onderwijs tegemoetkomen.


De basisschool vernieuwde op haar beurt de gevel aan de Frans Adriaenssensstraat: isolatie achter gevelpanelen en hoogrendementsglas zijn de vanzelfsprekende energiebesparende ingrepen. De lokalen kregen er ook nieuwe vloeren. In dit project werden eveneens bijna alle toegangsdeuren en -poorten van de schoolgebouwen vervangen.


Door een herschikking van lokalen neemt de secundaire afdeling van ksJOMA in dit gebouw tijdens het schooljaar na de renovatie van de gevel de klassen op de eerste verdieping in gebruik.

Op 1 september 2015 ging directeur Pelckmans met pensioen. Hoe de school nadien evolueerde, vertellen we in deel 4.

 

Lees deel 4

 

 

 

 

© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be