Overzicht studiemogelijkheden in de tweede graad

Studierichtingen derde jaar
Vanaf 1 september 2021 zullen de 4 Merksemse scholen van het schoolbestuur KOBA NoordkAnt samenwerken als een geheel.
Sint-Elisabeth-instituut, JOMA secundair, Stella Maris en Groenendaalcollege werken vanaf dan onder de naam KNMC, Koba NoordkAnt Merksem Centrum.
Meer hierover kan je vinden op knmc.be .
Humane wetenschappen Maatschappij- en welzijnswetenschappen Technologische wetenschappen Maatschappij en welzijn Wellness en lifestyle Zorg en welzijn

Studierichtingen vierde jaar
Op onze school kan je tijdens het schooljaar 2021-2022 in het vierde jaar volgende studierichtingen (aso/tso/bso) volgen:
© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be