Overzicht studiemogelijkheden tweede graad tso

Op JOMA secundair kan je in de tweede graad TSO volgende studierichtingen volgen:

Situering tweede graad TSO

In de loop van het secundair onderwijs moet je een hele weg afleggen op gebied van leerhouding en studiegewoonten. Je moet uiteindelijk komen tot een persoonlijke en efficiënte studiehouding. Je moet leren noteren, structureren, samenvatten, hoofd- en bijzaken uit elkaar houden, verbanden zien, enz …

In de tweede graad trachten we je studiemethode te verbeteren.
We bekijken, indien nodig, hoe je je studie anders en beter kan aanpakken.
Leerkrachten en CLB helpen je daarbij.

Overstap vanuit een andere studierichting …

Wie in de 2de graad overkomt vanuit een andere afdeling, heeft wellicht achterstand voor één of meerdere vakken.
Bijvoorbeeld: als een leerling vanuit een ASO-afdeling overkomt naar handel, heeft hij/zij nog geen dactylo/tekstverwerking gehad.

Daarom moet deze achterstand zo vlug mogelijk weggewerkt worden en zijn inhaallessen nodig. Men kan daarvoor privé-lessen nemen. Maar omdat vele leerlingen deze overstap maken in de 2de graad, organiseren wij zelf inhaallessen die dan in groep gegeven worden bv. Tijdens de middagpauze.
De ervaring leert dat dergelijke overstap succesvol is, als de leerling deze lessen volgt.

Bij de inschrijving wordt concreet bekeken voor welke vak(ken) moet worden bijgewerkt.

 

 

 

© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be