Overzicht studierichtingen in de brede eerste graad

Eerste jaar

De lagere school ligt achter je. Tijd voor een nieuwe start. Als je je getuigschrift basisonderwijs gekregen hebt dan ga je nu naar 1A, anders vind je je weg in 1B.

Weet je nog niet welke richting je uit wilt? Geen probleem. Je start in het eerste leerjaar met een brede algemene vorming. Daarnaast zoek je uit wat je echt boeit. Je ontdekt ook waar je talent ligt. Dit doe je door onze 6 oriëntatievakken te verkennen. Je volgt ze achtereenvolgens 2 uren per week gedurende 5 weken.

@Fit: goed in je vel

@Menu: weet wat je eet

@Code: probeer en programmeer

@Eureka: de kracht van de natuur

@Lyrics: muzikaal verhaal

@NWS: de wereld vandaag

We organiseren ook 2 u. ‘leren op maat’ waarin we je remediëren en uitdagen voor Frans, Nederlands en wiskunde. In een uurtje @VIP begeleidt je titularis je bij ‘leren leren’ en ICT-vaardigheden.

Beweeg je muis over de sleutelwoorden in de onderstaande figuur en ontdek wat we voor jou in petto hebben (lees de omschrijvingen in de popupvensters)!


Beweeg je muis over de Lessentabel om de lessentabel te bestuderen.

Bloom-componenten 1ste jaar
Ons project
Ons project
Positief alsjeblief! - gastvrij - respectvol -
duidelijke afspraken en opvolging -
rechtvaardigheid - leerlinggerichte aanpak - extra zorg -
kwaliteitsvol onderwijs - moderne infrastructuur -
kleinschalig - ouders, leerlingen, lerarenteam, verbonden! -
groei naar zelfstandigheid - generositeit - duurzaamheid
Brede
algemene
vorming
Brede algemene vorming
Dezelfde vorming voor alle leerlingen -
27 uren talen, wiskunde, algemene vakken -
op maat van de leerling -
1 uur Frans + of initiatie Engels -
oog voor talent
Lessentabel
Lessentabel
Eerste graad
1ste jaar 
 
  1A 1B
Talen en wiskunde    
Frans 3 2
Engels   1
Keuze: initiatie Engels / Frans+ 1  
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2  
Artistieke vorming   2
Beeld 2  
Geschiedenis 1  
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming   3
Mens en samenleving 2  
Natuurwetenschappen 2  
Natuur en ruimte   3
Techniek 2 4
Differentiatie-uren    
Oriëntatievakken 2 2
Leren op maat 2 2
Titularisuur 1 1
     
Totaal 32 32
@VIP
@VIP
Titularis - unieke band -
wegwijs in ICT - digitale agenda -
Smartschool - online oefenen -
leren leren - leerbeest -
groepsvorming - onze klas
Leren op maat
Leren op maat
Co-teaching Nederlands -
Frans en wiskunde -
uitdaging - remediëring -
groeien naar zelfstandigheid
Oriëntatievakken
Oriëntatievakken
Keuzevaardig - 6 modules -
afwisseling - 5 weken -
interesses - talenten -
2 uren per week - groeirapport
Specials
Specials
Ontmoetingsuurtje - onthaaldagen -
leren buiten de klas - begeleide studie -
vertrouwensleerlingen - huiswerkbegeleiding -
spelletjesklas - middagsport - Start-to-read-
projecten
1B
1B
Kleine klasgroep - aangepast tempo -
op maat van de leerling


 

In het tweede leerjaar A bieden we de opties Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Moderne talen en wetenschappen aan. Je krijgt verder alle ruimte om een bewuste en goede studiekeuze naar de tweed graad te maken.

We bereiden je voor op alle studierichtingen van waaruit je kan doorstromen naar de universiteit en de hogeschool (het oude aso) of opleidingen waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt (voorheen bso). Ons toekomstig studieaanbod verschijnt stapsgewijs op de website.

Een conceptuele figuur (structuur in opbouw) wordt hier nog toegevoegd


Tweede jaar (enkel nog in 2019-2020)
In het tweede jaar bieden we diverse opties aan. Je resultaten van de specifieke vakken bepalen je verdere studiekeuze.

De optie MODERNE WETENSCHAPPEN (aso) vraagt van jou veel theoretische kennis, abstract denken, zelfstandig en gedisciplineerd werken.

De optie HANDEL (tso) is aangewezen als je je toekomst ziet als zelfstandig ondernemer of als bediende in een bedrijf. Je zal ontdekken dat handel een belangrijke rol speelt in onze maatschappij.

De optie SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING (tso) is aangewezen als je later wil werken in de sociale sector. Je ontwikkelt sociale en technische vaardigheden, je maakt kennis met voedselbehandeling en je leert werken met materialen.

De lessentabellen van de tweede jaren kun je hier bekijken.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be