Praktische inlichtingen

Praktische informatie in een andere taal vind je hier.

School

JOMA secundair Merksem

Schoolbestuur: KOBA NoordkAnt vzw
Scholengemeenschap Ekeren-Merksem

 

Contactgegevens

KOBA NoordkAnt vzw
JOMA secundair Merksem
Maantjessteenweg 130
2170 Merksem

tel.: 03 645 59 60
e-mail: info(at)jomasecundair.be
website: www.jomasecundair.be

 

Schooluren

voormiddag van 8.25 uur tot 12.00 uur
namiddag van 13.00 uur tot 15.45 uur
of van 13.00 uur tot 16.35 uur voor studierichtingen met meer dan 32 lesuren per week

 

Inschrijven

Tijdens het schooljaar

  • Inschrijven kan alle dagen tijdens de schooluren na telefonische afspraak.

Tijdens de zomervakantie (juli + augustus 2020): zie regeling op specifieke pagina
-- (Tijdens het schooljaar niet van toepassing)

De ouders of de meerderjarige leerling brengen mee:

  • identiteitskaart van de leerling,
  • het laatste rapport van de leerling,
  • in geval van C-attest ook het rapport van het laatste geslaagde jaar.

Ouders en meerderjarige leerlingen tekenen bij inschrijving het op dat ogenblik geldende schoolreglement. U kan het vooraf raadplegen op deze pagina.

 

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

VCLB De Wissel Antwerpen
Campus NOORD Merksem
Gagelveldenstraat 54
2170 Merksem

tel.: 03 640 38 90
website: www.vclbdewisselantwerpen.be

Het CLB organiseert naast studiebegeleiding ook de preventieve gezondheidszorg - het ‘medisch onderzoek’ - voor de leerlingen in de gebouwen aan de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat 22, 2170 Merksem.

 

Refter

Leerlingen die de middagpauze op school doorbrengen, eten in de refter van hun graad.

In de refter van de eerste en die van de tweede graad is water en thee beschikbaar. Leerlingen brengen zelf geen drank mee. Er is toezicht in deze refters.

De leerlingen van de derde graad zorgen zelf voor bediening en opruim van hun refters. Ze mogen  muziek afspelen en eigen initiatieven uitwerken. Gsm-gebruik is hier tijdens de middagpauze toegelaten. Er is geen permanent toezicht, maar een leraar volgt wel op of de leerlingen alles ordelijk en netjes achterlaten.

 

Boeken

Onze school werkt samen met Standaard Boekhandel. Dit betekent dat je je handboeken zelf online bestelt vóór 15 juli (werkboeken – handboeken) via deze hyperlink en dat je het bestelde pakket op school afhaalt en betaalt op 31 augustus. Op het einde van het schooljaar kan je je handboeken zelf doorverkopen aan leerlingen van een lager leerjaar.

 

Stages en uitstappen

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

  • 2 weken stage in het vijfde en in het zesde jaar

Toerisme

  • 2 weken stage in het zesde jaar
  • De kostprijs van uitstappen ligt hoger dan in andere studierichtingen.

IT en netwerken

  • 2 weken stage in het zesde jaar

Office management en communicatie

  • 2 weken stage in het zesde jaar

 

Rapport

Het puntenrapport geeft een overzicht van de prestaties in een cijferquotering. Bij rapporten door het jaar bespreken wij de attitude van de leerling.

De data waarop de rapporten aan de leerlingen worden meegegeven staan vermeld op de kalender die alle leerlingen bij het begin van het schooljaar ontvangen.

 

Oudercontacten

Viermaal per jaar is er mogelijkheid tot oudercontact. Ouders kunnen ook op andere momenten een oudercontact vragen.

Voor eerstejaars en hun ouders plannen wij een ontmoetingsuurtje op het einde van de zomervakantie.

 

Kledij

Leerlingen gaan sober en verzorgd gekleed. De kledingvoorschriften zijn terug te vinden in de leefregels en in het schoolreglement.

T-shirts met logo van de school zijn verplichte kledij tijdens de lessen Lichamelijke opvoeding.

 

Wie is wie?

Met volgende medewerkers komen de leerlingen regelmatig in contact: bekijk hier het overzicht met foto's.

 

Contactgegevens

Adres

KOBA NoordkAnt vzw
JOMA secundair Merksem
Maantjessteenweg 130
2170 Merksem

Bezoekers melden zich hier aan op het onthaal.

 

Telefoon

tel.: 03 645 59 60

 

Directie

Directeur Mevrouw D. Dedoncker

E-mail

algemeen: info(at)jomasecundair.be
directie: directie(at)jomasecundair.be

 

Vertaalfiches

Klik op de onderstaande links om de vertaalfiches te openen.

Website en sociale media

website: www.jomasecundair.be

JOMA secundair Merksem vindt u ook op Facebook, Flickr, Instagram, Twitter en YouTube.

 

 

 

© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be