Studiekeuzetraject 6de jaren

Wat na het secundair onderwijs? Ziehier het dat in januari van start gaat voor de leerlingen van het zesde jaar.De leerlingen starten met een aantal zelftests rond hun zelfbeeld, vaardigheden, interesses, studiemotivatie en -methode. Hierbij vormt de website www.onderwijskiezer.be een grote hulp.


Op donderdag 16 januari krijgen de laatstejaarsleerlingen de kans om met professionelen uit het bedrijfsleven en andere sectoren te praten op de beroepsinfoavond. De Rotaryclub richt deze informatieavond in op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen.


Twee weken laten richten we op dinsdag 28 januari 2020 in onze school een infoavond in waarop een medewerker van Thomas More de leerlingen en hun ouders toespreekt en de structuur van het hoger onderwijs uitlegt. Vervolgens worden termen zoals studiepunten, creditbewijzen, leerkrediet, studie-efficiëntie, studievoortgang, tolerantiecriteria … toegelicht.


De zesdejaars bezoeken de studie-informatiedagen (SID-in) dit jaar op 7 februari 2020 in Antwerp Expo. Hier stellen alle hogescholen, universiteiten, zevende specialisatiejaren en andere instellingen zoals de VDAB, politie, defensie, volwassenenonderwijs hun studieaanbod voor. De zesdejaars krijgen hier de volledige waaier aan keuzemogelijkheden voorgeschoteld.


In de loop van de maand februari nodigen de richtingen STW en GWW hun oud-leerlingen uit om hun ervaringen te delen met de zesdejaars.

Op dinsdag 10 maart 2020 krijgen de leerlingen gedurende een lesuur antwoorden van het CLB op hun specifieke vragen m.b.t. hun studiekeuzes.De leerlingen van de handelsrichtingen en STW bezoeken ook het Inleefhuis. Het Inleefhuis sluit sterk aan bij de leefwereld van jongeren die binnenkort op eigen benen staan. Het wil hen voorbereiden op de financiële uitdagingen die dat met zich meebrengt.


Tijdens een inleefdag zetten de leerlingen van GWW dan weer hun eerste stappen in het beroepsleven.

Tijdens het tweede semester organiseren een aantal hogescholen en universiteiten openlesdagen en infomomenten. We raden de leerlingen aan de websites te raadplegen en zich in te schrijven om kennis te maken met een of meer opleidingen.

We hopen dat de meeste leerlingen na dit traject een weloverwogen studiekeuze kunnen maken. Voor de leerlingen die nog met vragen zitten, maken we graag tijd vrij.


© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be