Studiekeuzetraject 6de jaren

Wat na het secundair onderwijs? Ziehier het dat in januari van start gaat voor de leerlingen van het zesde jaar.In het tweede semester staat studiekeuze centraal in een aantal lessen. Zo zullen de leerlingen testen moeten invullen rond hun zelfbeeld, vaardigheden, interesses en studiemethoden. Hierbij vormt de website www.onderwijskiezer.be een grote hulp. Tijdens de lessen Nederlands leren ze o.a. een sollicitatiebrief schrijven en een CV opstellen.

Op donderdag 24 januari 2019 krijgen de laatstejaarsleerlingen de kans om met professionelen uit het bedrijfsleven en andere sectoren te praten op de beroepsinfoavond. De Rotaryclub richt deze informatieavond in op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen.

Op dinsdag 29 januari 2019 richten we op school een infoavond in waarop dhr. Wieërs van het CLB de leerlingen toespreekt en de structuur van het hoger onderwijs uitlegt. Vervolgens zal een medewerker van Thomas More Hogeschool termen zoals studiepunten, creditbewijzen, leerkrediet, studie-efficiëntie, studievoortgang, tolerantiecriteria … toelichten.

De SID-in (studie-informatiedagen) vinden dit jaar plaats van 31 januari tot en met 2 februari 2019 in Antwerp Expo. Hier stellen alle hogescholen, universiteiten, 7de specialisatiejaren en andere instellingen zoals de VDAB, politie, defensie, volwassenenonderwijs hun studieaanbod voor. De zesdejaars krijgen hier de volledige waaier aan keuzemogelijkheden voorgeschoteld.

Op woensdag 13 februari 2019 krijgt elke klas gedurende een lesuur informatie over studiekeuzes na het 6de jaar door het CLB. De leerlingen kunnen dan zeer gerichte vragen stellen over specifieke opleidingen.

Op maandag 18 februari 2019 gaan de leerlingen van aso en STW naar “You.Legend”. Dit is een voorstelling die de ondernemingszin, met betrekking tot hun eigen toekomst, bij de leerlingen aanwakkert

De leerlingen van de handelsrichtingen, aso en STW bezoeken ook het Inleefhuis. Het Inleefhuis sluit sterk aan bij de leefwereld van jongeren die binnenkort op eigen benen staan. Het wil hen voorbereiden op de financiële uitdagingen die dat met zich meebrengt. En ook aantonen dat ze hulp kunnen krijgen als het fout loopt. In het inleefhuis krijgen jongeren tips over besparen op energie en water, goedkoop boodschappen doen en huishoudelijke administratie. Met een tablet en onder begeleiding staan ze stil bij vragen als:

  • Welke kosten heb je als je alleen gaat wonen?
  • Wat kan ik kopen met mijn geld?
  • Kan het goedkoper?

Tijdens inleefdagen zetten de leerlingen van GWW en STW hun eerste stappen in het beroepsleven

Tijdens de krokusvakantie organiseren een aantal hogescholen en universiteiten openlesdagen. We raden de leerlingen aan de websites te raadplegen en zich in te schrijven om kennis te maken met een of meer opleidingen.

Kortom, een verantwoorde studiekeuze na het secundair onderwijs verhoogt aanzienlijk de slaagkansen in het hoger onderwijs. Aangezien een studiekeuze niet op één dag wordt gemaakt, trachten we onze leerlingen in hun zoektocht zo goed mogelijk te begeleiden.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be