Studiekeuzetraject 6de jaren

Wat na het secundair onderwijs? Ziehier het dat in januari van start gaat voor de leerlingen van het zesde jaar.In het tweede semester staat studiekeuze centraal in een aantal lessen. Zo zullen de leerlingen testen moeten invullen rond hun zelfbeeld, vaardigheden, interesses en studiemethoden. Hierbij vormt de website www.onderwijskiezer.be een grote hulp. Tijdens de lessen Nederlands leren ze o.a. een sollicitatiebrief schrijven en een CV opstellen.

Op dinsdag 6 februari 2018 richten we op school een infoavond in waarop dhr. Wieërs van het CLB de leerlingen toespreekt en de structuur van het hoger onderwijs uitlegt. Vervolgens zal een medewerker van Thomas More Hogeschool termen zoals studiepunten, creditbewijzen, leerkrediet, studie-efficiëntie, studievoortgang, tolerantiecriteria … toelichten.

Van 1 tot 8 maart krijgt elke klas gedurende een lesuur informatie over studiekeuzes na het 6de jaar door het CLB. De leerlingen kunnen dan zeer gerichte vragen stellen over specifieke opleidingen.

Op donderdag 18 januari krijgen de laatstejaarsleerlingen de kans om met professionelen uit het bedrijfsleven en andere sectoren te praten op de beroepsinfoavond. De Rotaryclub richt deze informatieavond in op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens inleefdagen zetten de leerlingen hun eerste stappen in het beroepsleven (GWW, ASO en STW). De leerlingen van de handelsrichtingen en ASO ontdekken de beroepsmogelijkheden in het havengebeuren tijdens de Havendag op 24 maart.

Tijdens de krokusvakantie organiseren een aantal hogescholen openlesdagen. We raden de leerlingen aan de websites van de hogescholen te raadplegen en zich in te schrijven om kennis te maken met een of meer opleidingen.

De SID-in (studie-informatiedagen) vinden dit jaar plaats van 1 tot en met 3 februari in Antwerp Expo. Hier stellen alle hogescholen, universiteiten, 7de specialisatiejaren en andere instellingen zoals de VDAB, politie, defensie, volwassenenonderwijs hun studieaanbod voor. De zesdejaars krijgen hier de volledige waaier aan keuzemogelijkheden voorgeschoteld

De leerlingen van de handelsrichtingen, ASO en STW bezoeken ook het inleefhuis. Het inleefhuis sluit sterk aan bij de leefwereld van jongeren die binnenkort op eigen benen staan. Het wil hen voorbereiden op de financiële uitdagingen die dat met zich meebrengt. En ook aantonen dat ze hulp kunnen krijgen als het fout loopt. In het inleefhuis krijgen jongeren tips over besparen op energie en water, goedkoop boodschappen doen en huishoudelijke administratie. Met een tablet en onder begeleiding staan ze stil bij vragen als:

  • Welke kosten heb je als je alleen gaat wonen?
  • Wat kan ik kopen met mijn geld?
  • Kan het goedkoper?

Kortom, een verantwoorde studiekeuze na het secundair onderwijs verhoogt aanzienlijk de slaagkansen in het hoger onderwijs. Aangezien een studiekeuze niet op één dag wordt gemaakt, trachten we onze leerlingen in hun zoektocht zo goed mogelijk te begeleiden.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be