Studiebegeleidingstraject 4de jaren

Wat na de 2de graad? Bekijk het voor de 4de jaren dat in februari van start gaat.

Het schooljaar is meer dan halfweg. Dit is het geschikte moment om over een toekomstige schoolcarrière na te denken. Via dit studiekeuzebegeleidingstraject begeleiden wij de leerlingen van het 4de jaar bij de belangrijke studiekeuze op het einde van dit schooljaar.

1) Op woensdag 12 februari 2020 zal een CLB-medewerker voor alle klassen van het 4de jaar informatie geven over:

  • het belang van een juiste keuze
  • studierichtingen in de derde graad (de leerlingen krijgen ook de mogelijkheden buiten JOMA voorgesteld)2) Daarnaast zullen leerkrachten die hoofdvakken geven in de studierichtingen van onze derde graad aan onze vierdejaars uitleggen wat JOMA hen te bieden heeft in de derde graad. Tijdens workshops trachten leerkrachten en leerlingen van de derde graad sommige afdelingen en vakken nog concreter voor te stellen.

vrijdag 14 februari

4STW

info over de afdelingen Sociale en Technische Wetenschappen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de derde graad

maandag 17 februari

4STW workshops STW derde graad

dinsdag 18 februari

4H - 4HT

info over de richtingen Handel,
Informaticabeheer en Secretariaat-Talen in de derde graad

4H

workshops informatica in de richting IB

vrijdag 21 februari

4STW

workshops GWW3) Ook via de bundel ‘studiekeuze: op weg naar de derde graad’ proberen wij onze leerlingen  op weg te zetten naar een juiste studiekeuze. Met titularissen, godsdienstleerkrachten en leerkrachten Nederlands werken de leerlingen met de bundel rond de volgende doelen:

  • inzicht krijgen in eigen interesse, studiehouding en resultaten;
  • voldoende informatie verzamelen over mogelijke studierichtingen binnen en buiten onze school;
  • een doordachte keuze maken en die keuze motiveren.

Tijdens de reflectieles na de bezinning van 14-15 maart wordt dit ook opgenomen.
De tweedaagse gaat over op weg gaan, de juiste richting inslaan, keuzes maken,…

4) Tijdens het leerlingencontact op vrijdag 5 april (voormiddag) zal de klastitularis, met elke leerling individueel, de voorlopige studiekeuze bespreken.

5) Ouders van de leerlingen willen wij uiteraard ook informeren en betrekken bij dit studiekeuzeproces. Op vrijdag 3 april nodigen wij alle ouders van onze vierdejaarsleerlingen uit voor het oudercontact van 15 tot 20 u.
Tijdens dit oudercontact wordt de studiekeuze besproken met de titularis.

Tenslotte worden er voor de ouders op dinsdag 26 mei om infosessies gegeven over de afdelingen Handel, Boekhouden – informatica, Informaticabeheer, Sociale en technische wetenschappen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen tijdens ons openschoolmoment.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be