Studiebegeleidingstraject 4de jaren

Wat na de 2de graad? Bekijk het voor de 4de jaren dat in februari van start gaat.

Het schooljaar is meer dan halfweg. Dit is het geschikte moment om over een toekomstige schoolcarrière na te denken. Via dit studiekeuzebegeleidingstraject begeleiden wij de leerlingen van het 4de jaar bij de belangrijke studiekeuze op het einde van dit schooljaar.

1) Op dinsdag 19 februari zal D. Wieërs, CLB-medewerker, in alle klassen van het 4de jaar, gedurende een lesuur, informatie geven over:

  • het belang van een juiste keuze
  • studierichtingen in de derde graad (de leerlingen krijgen ook de mogelijkheden buiten JOMA voorgesteld)

dinsdag 19 februari

1ste lesuur

4STW

2de lesuur 4H-HT-TOE-EW2) Daarnaast zullen leerkrachten die hoofdvakken geven in de studierichtingen van onze derde graad aan onze vierdejaars uitleggen wat JOMA hen te bieden heeft in de derde graad. Tijdens workshops trachten leerkrachten en leerlingen van de derde graad sommige afdelingen en vakken nog concreter voor te stellen.

dinsdag 19 februari

4STW

info over de afdelingen Sociale en Technische Wetenschappen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de derde graad

4H-HT info over de afdelingen Handel,
Boekhouden – informatica,
Informaticabeheer en Secretariaat-Talen in
de derde graad

vrijdag 22 februari

4STW

workshops GWW

maandag 25 februari

4STW

workshops STW derde graad

4H

workshops informatica in de richtingen BI en IB3) Ook via de bundel ‘studiekeuze: op weg naar de derde graad’ proberen wij onze leerlingen  op weg te zetten naar een juiste studiekeuze. Met titularissen, godsdienstleerkrachten en leerkrachten Nederlands werken de leerlingen met de bundel rond de volgende doelen:

  • inzicht krijgen in eigen interesse, studiehouding en resultaten;
  • voldoende informatie verzamelen over mogelijke studierichtingen binnen en buiten onze school;
  • een doordachte keuze maken en die keuze motiveren.

Tijdens de reflectieles na de bezinning van 14-15 maart wordt dit ook opgenomen.
De tweedaagse gaat over op weg gaan, de juiste richting inslaan, keuzes maken,…

4) Tijdens het leerlingencontact op vrijdag 5 april (voormiddag) zal de klastitularis, met elke leerling individueel, de voorlopige studiekeuze bespreken.

5) Ouders van de leerlingen willen wij uiteraard ook informeren en betrekken bij dit studiekeuzeproces. Op vrijdag 5 april nodigen wij alle ouders van onze vierdejaarsleerlingen uit voor het oudercontact van 15 tot 20 u.
Tijdens dit oudercontact wordt de studiekeuze besproken met de titularis.
Tenslotte worden er voor de ouders op dinsdag 28 mei tijdens ons openschoolmoment infosessies gegeven over de afdelingen Handel, Boekhouden – informatica, Informaticabeheer, Sociale en technische wetenschappen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen.
Zowel voor de oudercontacten als voor de infosessies ontvangen ouders nog een brief met inschrijfstrook

Directie en leerkrachtenteam JOMA
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be