Studiebegeleidingstraject 4de jaren

Wat na de 2de graad? Bekijk het voor de 4de jaren dat in februari van start gaat.

Het schooljaar is meer dan halfweg. Dit is het geschikte moment om over een toekomstige schoolcarrière na te denken. Via dit studiekeuzebegeleidingstraject begeleiden wij de leerlingen van het 4de jaar bij de belangrijke studiekeuze op het einde van dit schooljaar.

1) Op 5 februari zal D. Wieërs, CLB-medewerker, in alle klassen van het 4de jaar, gedurende een lesuur, informatie geven over:

  • het belang van een juiste keuze
  • studierichtingen in de derde graad (de leerlingen krijgen ook de mogelijkheden buiten JOMA voorgesteld)

maandag 5 februari

1ste lesuur

4TOE

2de lesuur 4STWa+b
3de lesuur 4E-W

4de lesuur

4H-HT2) Daarnaast zullen leerkrachten die hoofdvakken geven in de studierichtingen van onze derde graad aan onze vierdejaars uitleggen wat JOMA hen te bieden heeft in de derde graad. Tijdens workshops trachten leerkrachten en leerlingen van de derde graad sommige afdelingen en vakken nog concreter voor te stellen.

maandag 5 februari

4STW

info over de afdelingen Sociale en Technische Wetenschappen  en Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de derde graad

dinsdag 6 februari

 

 

4STW

workshops GWW

4H

info over de afdelingen Handel,
Boekhouden – informatica en Informaticabeheer in de derde graad

4HT

info over de afdeling Secretariaat – Talen in de derde graad

woensdag 7 februari

4H

workshops informatica in de derde graad Boekhouden – informatica en Informaticabeheer

donderdag 8 februari

4STW

workshops STW derde graad3) Ook via de bundel ‘studiekeuze: op weg naar de derde graad’ proberen wij onze leerlingen  op weg te zetten naar een juiste studiekeuze. Met titularissen, godsdienstleerkrachten en andere leerkrachten  werken de leerlingen met de bundel rond de volgende doelen:

  • inzicht krijgen in eigen interesse, studiehouding en resultaten;
  • voldoende informatie verzamelen over mogelijke studierichtingen binnen en buiten onze school;
  • een doordachte keuze maken en die keuze motiveren.

4) Tijdens het leerlingencontact op vrijdag 30 maart (voormiddag) zal de klastitularis, met elke leerling individueel, de voorlopige studiekeuze bespreken.

5) Ouders van de leerlingen willen wij uiteraard ook informeren en betrekken bij dit studiekeuzeproces. Op vrijdag 30 maart nodigen wij alle ouders van onze  vierdejaarsleerlingen uit voor het oudercontact van 15 u. tot 20 u.

Tijdens dit oudercontact wordt de studiekeuze besproken met de titularis.

Tenslotte worden er voor de ouders op zaterdag 21 april tijdens ons openschoolmoment infosessies gegeven over de afdelingen Handel, Boekhouden – informatica, Informaticabeheer, Sociale en technische wetenschappen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen. Zowel voor de oudercontacten als voor de infosessies ontvangen ouders nog een brief met inschrijfstrook

Zowel voor de oudercontacten als voor de infosessies ontvangen ouders nog een brief met inschrijfstrook.

Directie en leerkrachtenteam JOMA
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be